Õppekorralduse alused

Õppekava

Õppekava nimetus

Instagrami turunduskursus

Õppekeel

Eesti keel

Õppe kogumaht

34 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht

24 akadeemilist tundi

Iseseisva töö maht

10 akadeemilist tundi

Sihtgrupp

Vabakutselised, sisuloojad, turundusjuhid, turundusspetsialistid, mikro- ja väikeettevõtjad, kes soovivad ennast turundada Instagramis.

Kursus sobib samuti ka Instagrami tavakasutajatele, kes kasutavad platvormi enda lõbuks.

Õppega alustamise tingimused

Nutitelefoni olemasolu ning võimalus kasutada isiklikku sülearvutit või tahvelarvutit praktiliste harjutuste kaasa tegemiseks.

Õppe eesmärk

Õpetada koolitusel osalejaid kasutama Instagrami platvormi oma äri arendamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetaja oskab:

 • Edukalt müüa ja presenteerida enda tooteid või teenuseid Instagramis

 • Luua põnevaid ja kaasahaaravaid storytellinguid;

 • Luua visuaalselt ilusaid story’sid ja postitusi;

 • Suhelda ning luua usaldavat sidet enda jälgijatega;

 • Suhelda teiste sisuloojatega ning teha nendega koostööd;

 • Kasutada ära kõiki Instagrami võimalusi ja funktsioone;

 • Filmida ja monteerida kaasahaaravaid Reel videosid;

 • Mõista ja analüüsida erinevaid näitajaid;

Õppemeetod

Koolituse jooksul kasutatakse järgnevaid õppemeetodeid:

 • Õppevideod;

 • Praktilised ülesanded ja harjutused;

 • Arutelud ning grupitööd;

 • Koolituse töövihik;

 • Grupikõned mentoritega.

Õppevorm

Online kursus. Grupikõned ja arutelud toimuvad Zoomi platvormi vahendusel ja on järelevaadatavad.

Õppesisu

 1. Moodul 1 (Sissejuhatus ja koolituse tutvustus, Instagrami profiili ettevalmistus, Instagrami ärimudelid)

 2. Moodul 2 (Instagrami funktsioonid, isiklik bränd, isiksuse arhetüübid, enda unikaalsuse leidmine, eneseusk)

 3. Moodul 3 (Instagrami visuaali loomine, kaasahaaravate tekstide kirjutamine, inspiratsiooni leidmine postituste jaoks)

 4. Moodul 4 (Hirmud ja takistused, sisuplaani loomine, kõrge reachi saladused, story’de filmimine, kaasahaaravad story’d, storytelling, story’de visuaal ja montaaž)

 5. Moodul 5 (Reklaam ja jälgijaskonna suurendamine, reelide filmimine, LIVE ja koostööd sisuloojatega, Facebooki reklaami seadistus, reklaambännerite kujundamine)

 6. Moodul 6 (Müügistrateegia, tähelepanu tekitamine, müügitunnel, triggerid müükide suurendamiseks, müüginumbrite analüüs)

 7. Moodul 7 (ettevõtte konto Instagramis, portfoolio ja töö hinnastamine, suhtlus klientidega)

 

Koolitajad

Katriin Mangus – Tartu Ülikooli Ärijuhtimise magister, turunduses tegutsev 8 aastat ning koolitanud 2020. aastast. Tänaseks toonud Eesti turule 5 koolitust, mida on läbinud üle 800 inimese.

Henri Kuus – Eesti Muusika ja Teatriakadeemia helirežii eriala cum laude lõpetaja, Eesti filmi- ja teleauhindade galal pärjatud 2021. aasta parim helirežisöör, koolitanud 2020. aastast.

Õppe lõpetamise tingimused

Lõpetamise tingimuseks on vähemalt 80% koolitusmaterjalidest läbimine ning kõikide koduste tööde ja praktiliste ülesannete esitamine. Koolituse läbijale väljastatakse osalemise tõend.

Õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused

 

Koolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

Koolitusele registreerimine toimub läbi kodulehe (www.katriinmangus.ee) või kirjutades e-maili aadressile admin@katriinmangus.ee 

 

Koolitusel õppimise alustamise eelduseks on õppemakse tasumine või kinnituskirja esitamine õppemaksu tasumise kohta. 

 

Juhul kui koolitusel osalemiseks on vaja eelnevaid teadmisi või töövahendeid, on see vastavas täiendkoolituse õppekavas eraldi välja toodud. 

 

Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid, mis on vajalikud koolituse läbiviimiseks, aruandluseks ja kahepoolseks infovahetuseks. Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele. Andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

 

Koolitusgrupi mittetäitumisel on täiendkoolitusasutuse pidajal õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolme päevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel õppekorraldajast tulenevatel põhjustel tagastatakse koolituse tasu 100% ulatuses.

 

Koolitus katkestatakse nende isikute jaoks, kes rikuvad oluliselt distsipliini või ei tule muul põhjusel toime õppekava omandamisega. 

 

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine

 

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

 

14-päevane taganemisõigus kehtib eraisikutele juhul, kui koolitusel osaleja ei ole õppekeskkonda sisse loginud ja/või õppematerjale kasutanud. Kui koolitusmaterjalid on koolitusel osaleja poolt juba avatud, siis vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole võimalik toodet tagastada ning taganemisõigus ei kehti. 

 

14-päevane taganemisõigus kehtib ainult eraisikutele ning ei kehti juriidilistele isikutele.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

Koolitusteenuse edasiarendamiseks kogutakse kõigil kursuste osalejatelt digitaalsel kujul kirjalikku tagasisidet. Koolituse tiim ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses.

 

Koolitaja jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

Peamine koolitaja on Katriin Mangus. Katriin omab Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistrikraadi ning on õppinud Salisbury ülikoolis (USA) turundust. 2022. aastaks on ta koolitanud üle 800 inimese. Ettevõtjana tegutseb Katriin ligi 10 aastat. Lisainfot Katriinist võib leida tema LinkedIn profiililt.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

Koolitused toimuvad veebipõhiselt. Koolitusel osalemine eeldab isikliku arvuti kasutamise võimalust ja ligipääsu internetile. Online õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks on õppekeskkonna kasutamise mugavuse kohta küsimused ka tagasisideankeedil.

 

Koolituse lõpetamise tingimused ning kord

 

Kõikidel soovijatel on võimalik saada enda läbitud õppe kohta tõend. Lõpetamise tingimuseks on vähemalt 80% koolitus materjalidest läbimine ning kõikide koduste tööde ja praktiliste ülesannete esitamine. Koolituse läbijale väljastatakse osalemise tõend.

 

Koolitaja toob tõendil välja:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood; 

 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood; majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti hariduse infosüsteemis; 

 • õppekava nimetus;

 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;

 • väljaandmise koht ja kuupäev; 

 • tõendi number;

 • koolitaja(te) nimed.

Tõendiga seotud küsimuste korral palume kirjutada admin@katriinmangus.ee